Нүүр хуудас > Үйл ажиллагаа > Төслийн удирдлага
Төслийн удирдлага

Кью Эм Си Групп  нь уул уурхайн баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах, туршиж тохируулах үе шатанд болон, төсөл хэрэгжүүлэлтийн зураг төсөл-тоног төхөөрөмжийн хангамж, нийлүүлэлт-барилга угсралт (EPC) болон зураг төсөл-тоног төхөөрөмжийн хангамж, нийлүүлэлт-барилга угсралт-менежмент (EPCM)-ийн загвараар ажиллахад нь харилцагч нартаа туслалцаа үзүүлэх, төслийн удирдлага зохицуулалтын ур чадвар эзэмшсэн компани юм.  

 

»   Төслийн удирдлага

»   Технологийн судалгаа

»   Баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн төсөл судалгааны ажил, зөвлөгөө

»   Барилга угсралтын ажлын судалгааны ажил, зөвлөгөө

»   Дэд бүтцийн төсөл судалгааны ажил, зөвлөгөө

»   Төслийг улсын коммист хүлээлгэн өгөх

»   EPC/EPCM төсөл

»   Зураг төсөл

»  Техникийн орчуулга

 
« Буцах