Нүүр хуудас > Үйл ажиллагаа > Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт


Аливаа ажил үйлчилгээнд техник хангамж, программ хангамжийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи өргөн нэвтэрсээр байна. Цаг хугацаатай өрсөлдөн бизнесийн эрх ашгийг хамгаалах, мэдээлэл солилцох, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, процессыг оновчтой удирдах, тохируулах, хэмжих бүхий л шаардлагад мэдээллийн технологи, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын шилдэг аргачлалыг хэрэглэж байна. Таны бизнесийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглах боломжтой системийн загварыг манай мэдээллийн технологи, автоматжуулалтын баг боловсруулж танд мэдээлэл технологийн салбарын хөгжлийн хурдтай хөл нийлүүлэн алхах боломжийг олгоно. 

  • Өгөгдлийн сан
  • Программ хангамж 
  • Материалын баланс
  • Жин хэмжүүр 
  • Угсралт, суурилуулалт 
 
« Буцах