Уул уурхайн зөвлөх үйлчилгээ
Кью Эм Си Групп нь эрдэс баялгийн нөөцийн тооцооны загварчлал, уул уурхайн төлөвлөлтийг компьютерийн программ, зориулалтын хэвлэх тоног төхөөрөмж ашиглан олон улсын түвшинд боловсруулах ур чадварыг эзэмшсэн, туршлагатай мэргэжилтнүүдийн багаас бүрддэг. Бидний бизнесийн үйл ажиллагаа нь  ашиг
Төслийн удирдлага
Кью Эм Си Групп  нь уул уурхайн баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах, туршиж тохируулах үе шатанд болон, төсөл хэрэгжүүлэлтийн зураг төсөл-тоног төхөөрөмжийн хангамж, нийлүүлэлт-барилга угсралт (EPC) болон зураг төсөл-тоног төхөөрөмжийн хангамж, нийлүүлэлт-барилга угсралт-
Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
Аливаа ажил үйлчилгээнд техник хангамж, программ хангамжийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи өргөн нэвтэрсээр байна. Цаг хугацаатай өрсөлдөн бизнесийн эрх ашгийг хамгаалах, мэдээлэл солилцох, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, процессыг оновчтой удирдах, тохируулах, хэмжих бүхий л шаардлагад
Уурхайн нөхөн сэргээлт, хаалт
Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн ажлыг үзүүлэнгийн зориулалтаар бус тухайн орон нутгийн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад чиглэсэн цогц, үр дүнтэй байдлаар зохион байгуулах нь байгаль орчин, нийгмийг хамгаалахаас гадна компанийн хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, уул уурхайн салбарыг хамгаала